AINHOA LEAU VIVE
 2004 gr, Padrons Immage - Ainhoa Chah Vali (Maliknoa)
Pedigree            Sa lignée
Production :
2018 : AINHOA LOS CIBELES F bai par Rfi Farid
2016 : AINHOA NUCCIO M bai par Pogrom
2019 : AINHOA EMERALD O M bai par Emerald J